Books

Beyond the Upper Room: Behold His beauty & practice holiness

Author: Estell Brink

One of our spiritual mentors once told to me; "It takes three months to become accustomed to practicing a new discipline, and six months to firmly establish it as a normal part of your spiritual life." As believers, we want to ensure that we live from the spirit and not from our soul. This book will teach the reader basic, intermediate and advanced disciplines of prayer. If pursued diligently, these disciplines will greatly enrich your spiritual life, and may even let you encounter the Lord Jesus Himself!

 

Meditating God's Hebrew Names (Coloring Book Book 1)

Author: Estell Brink

Coloring excellent designs of God's Hebrew Names & Scripture. Over 50 designs available with download link for printout.

 

The Sword: Praying Scripture over your life

Authors: Estell Brink & Elizabeth Jordaan

The greatest prophetic voice in your life is you confessing the Living, written Word of God over your life. The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. (Revelation 19:10).

This book directs the reader on how to practically pray Scripture over their lives, families etc. The heart of prayer is praying back to God His own Word. (Isaiah 55:11).

Learn to pray Scripture over your heart, mind, soul, thoughts, the work of your hands, marriage and much more.

 

Die Swaard: Bid Skrif oor jou lewe

Skrywers: Estell Brink & Elizabeth Jordaan

Die belangrikste profetiese stem in jou lewe is wanneer jy self die Lewende geskrewe Woord van God oor jou eie lewe verklaar. Die getuienis van Jesus Christus is die Gees van profesie. (Openbaring 19:10).

Hierdie boek begelei die leser op 'n praktiese wyse om Skrif te bid oor hul lewe, en ook vir families en ander mense, situasies en die land. Die hart van gebed is om God se Woord terug te bid tot Hom. (Jesaja 55:11). Dan sal dit nooit ledig terugkeer nie.

Hierdie boek begelei jou om Skrif oor jou hart, gedagtes, wil, emosies en verstand te bid, oor die werke van jou hande, jou huwelik en huweliksmaat en vele meer.

 
Copyright 2010-2019 Global Prayer Watch